διαπονέω

διαπον-έω,
A work out with labour, elaborate, Isoc.5.85; cultivate, practise,

δ. γράμματα Pl.Lg.810b

, cf.R.535c;

τὰ πρὸς ἀγῶνας συντείνοντα Arist.Pol.1341a11

; exercise,

σώματα X.Cyn.4.10

;

σώματα δρόμοις καὶ πάλαις Plu.Lyc.14

;

αὑτὸν Id.Dem.5

;

στρατόν App.Syr.43

;

τοὺς νέους Luc.Anach.18

:—[voice] Med., διαπονεῖσθαι ἐπιτηδεύματα, τέχνας, Pl.Lg.846d, cf.Phdr.273e, X.Mem.2.1.33:—[voice] Pass., Pl.Criti.118c, Ep. 326d, etc.;

οἴκου . . οὐχ ὡς τὰ πρόσθ' ἄριστα διαπονουμένου

managed, governed,

A.Ag.19

; διαπονηθῆναι τὴν μουσικήν to be taught it thoroughly, Plu.Per.4;

διαπεπονημένοι

veterans,

D.S.11.7

;

ὄψων . . περιττῶς διαπεπονημένων Plu.Luc.40

.
2 till or cultivate completely,

χώραν Plb.4.45.7

:—[voice] Pass., Hell.Oxy.12.5.
3 [voice] Pass., to be worn out, troubled, Act.Ap.4.2, 16.18, POxy.743.22 (i B.C.).
II intr., to work hard,

δ. τῇ διανοίᾳ καὶ τῷ σώματι Arist.Pol.1339a8

, cf. Aristeas 92;

περὶ τὸ σῶμα Arist.EN1178a26

;

περὶ τὰ δημιουργικὰ τεχνήματα Pl.Lg.846d

: c. inf.,

δ. πᾶν ἰσόρροπον ποιεῖν X.Smp.2.17

: —[voice] Med.,

δ. τὸ πᾶσαν πίστιν λαβεῖν Pl.Lg.966c

;

δ. περὶ τὸν γόνον Arist. GA759b1

; οἱ διαπονούμενοι the hard-working, hardy, opp.
ἄπονοι, X. Lac.5.8; to be hard-worked, of hounds, Arr.Cyn.32.1, al.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

 • διαπονεῖτε — διαπονέω work out with labour pres imperat act 2nd pl (attic epic) διαπονέω work out with labour pres opt act 2nd pl διαπονέω work out with labour pres ind act 2nd pl (attic epic) διαπονέω work out with labour pres imperat act 2nd pl (attic epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονῇ — διαπονέω work out with labour pres subj mp 2nd sg διαπονέω work out with labour pres ind mp 2nd sg διαπονέω work out with labour pres subj act 3rd sg διαπονέω work out with labour pres subj mp 2nd sg διαπονέω work out with labour pres ind mp 2nd… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονεῖ — διαπονέω work out with labour pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διαπονέω work out with labour pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic) διαπονέω work out with labour pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic) διαπονέω work out with… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονουμένων — διαπονέω work out with labour pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part mp fem gen pl (attic epic doric) διαπονέω work out… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονοῦμεν — διαπονέω work out with labour pres ind act 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres ind act 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour imperf ind act 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour imperf… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονοῦν — διαπονέω work out with labour pres part act masc voc sg (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part act neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part act masc voc sg (attic epic doric) διαπονέω work …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονοῦντι — διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres ind act 3rd pl (doric) διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat sg (attic epic doric) διαπονέω work out with… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονοῦσι — διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres ind act 3rd pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαπονέω work out …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονοῦσιν — διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres ind act 3rd pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric) διαπονέω work out …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονούμεθα — διαπονέω work out with labour pres ind mp 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres ind mp 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour imperf ind mp 1st pl (attic epic doric) διαπονέω work out with labour imperf ind …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • διαπονούμενον — διαπονέω work out with labour pres part mp masc acc sg (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic epic doric) διαπονέω work out with labour pres part mp masc acc sg (attic epic doric) διαπονέω work… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.